Ρομαίν Ρολλάν

“Ο λαός έχει βαθμιαία κατακτηθεί από τη μπουρζουαζία, έχει διαποτιστεί από τη σκέψη της και το μόνο που θέλει τώρα, είναι να της μοιάσει. Αν ποθείς μια τέχνη του λαού, άρχισε δημιουργώντας έναν λαό!» (Romain Rolland, Le théâtre du Peuple) … Συνεχίστε την ανάγνωση Ρομαίν Ρολλάν

Ρομαίν Ρολλάν

“Ο λαός έχει βαθμιαία κατακτηθεί από τη μπουρζουαζία, έχει διαποτιστεί από τη σκέψη της και το μόνο που θέλει τώρα, είναι να της μοιάσει. Αν ποθείς μια τέχνη του λαού, άρχισε δημιουργώντας έναν λαό!» (Romain Rolland, Le théâtre du Peuple) … Συνεχίστε την ανάγνωση Ρομαίν Ρολλάν

Ρομαίν Ρολλάν

“Ο λαός έχει βαθμιαία κατακτηθεί από τη μπουρζουαζία, έχει διαποτιστεί από τη σκέψη της και το μόνο που θέλει τώρα, είναι να της μοιάσει. Αν ποθείς μια τέχνη του λαού, άρχισε δημιουργώντας έναν λαό!» (Romain Rolland, Le théâtre du Peuple) … Συνεχίστε την ανάγνωση Ρομαίν Ρολλάν

Ρομαίν Ρολλάν

“Ο λαός έχει βαθμιαία κατακτηθεί από τη μπουρζουαζία, έχει διαποτιστεί από τη σκέψη της και το μόνο που θέλει τώρα, είναι να της μοιάσει. Αν ποθείς μια τέχνη του λαού, άρχισε δημιουργώντας έναν λαό!» (Romain Rolland, Le théâtre du Peuple) … Συνεχίστε την ανάγνωση Ρομαίν Ρολλάν

Ρομαίν Ρολλάν

“Ο λαός έχει βαθμιαία κατακτηθεί από τη μπουρζουαζία, έχει διαποτιστεί από τη σκέψη της και το μόνο που θέλει τώρα, είναι να της μοιάσει. Αν ποθείς μια τέχνη του λαού, άρχισε δημιουργώντας έναν λαό!» (Romain Rolland, Le théâtre du Peuple) … Συνεχίστε την ανάγνωση Ρομαίν Ρολλάν

Το “λαϊκό θέατρο” του Ρομαίν Ρολλάν

“Ο λαός έχει βαθμιαία κατακτηθεί από τη μπουρζουαζία, έχει διαποτιστεί από τη σκέψη της και το μόνο που θέλει τώρα, είναι να της μοιάσει. Αν ποθείς μια τέχνη του λαού, άρχισε δημιουργώντας έναν λαό!» (Romain Rolland, Le théâtre du Peuple) … Συνεχίστε την ανάγνωση Το “λαϊκό θέατρο” του Ρομαίν Ρολλάν

Το “λαϊκό θέατρο” του Ρομαίν Ρολλάν

“Ο λαός έχει βαθμιαία κατακτηθεί από τη μπουρζουαζία, έχει διαποτιστεί από τη σκέψη της και το μόνο που θέλει τώρα, είναι να της μοιάσει. Αν ποθείς μια τέχνη του λαού, άρχισε δημιουργώντας έναν λαό!» (Romain Rolland, Le théâtre du Peuple) … Συνεχίστε την ανάγνωση Το “λαϊκό θέατρο” του Ρομαίν Ρολλάν